MWT Solutions S.A.

Szyperska Office Center

ul. Szyperska 14

61-754 Poznań

KRS 0000736715

NIP 778-145-10-59

REGON 300721670

Kapitał zakładowy : 190.000,00 PLN

ING Bank Śląski S.A.
numer konta 16 1050 1520 1000 0090 3171 8845

Skład Zarządu

Marcin Tyburski – Prezes Zarządu

Paweł Radziłowski – Wiceprezes Zarządu

Maciej Durczak – Wiceprezes Zarządu

Maciej Skała – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Marcin Rojszczak – Członek Rady Nadzorczej

Marcin Zastawa – Członek Rady Nadzorczej

Jowita Mytnik Skała – Członek Rady Nadzorczej