Zwinne praktyki w IT ServiceDesku

Jeśli byliście aktywni w ITSM, powinniście być świadomi czym jest i jakie funkcje realizacje IT service desk. ITSM automatyzuje procesy, skraca czasy reakcji i realizacji zgłoszeń, usprawnia współpracę między grupami techników i użytkowników. W pięciu najlepszych praktykach agil’owych, postaramy się wytyczyć ścieżkę ku prawdziwemu Agile IT service desk.