Wczesna identyfikacja zagrożeń

Pierwszym wyzwaniem związanym z ustawą o cyberbezpieczeństwie jest wczesna identyfikacja zagrożeń oraz jak najszybsze przekazanie wykrytych nieprawidłowości do odpowiedniego systemu klasyfikującego, dzięki czemu możemy odpowiednio przygotować się na wszelkiego rodzaju anomalie. Weźmy pod uwagę dwa punkty ustawy: Rozdział 3, art.8, podpunkt 2e oraz podpunkt 3: „objęcie systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej systemem monitorowania w trybie ciągłym”  „zbieranie informacji…