Odpowiedni poziom kontroli dostępu

Kontrola dostępu, którą ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa nakazuje monitorować, to ograniczenie użytkownikowi dostępu do różnych sektorów, ale i również delegowanie dostępu do pewnych systemów. Technik pierwszej linii wsparcia nie powinien posiadać dostępu do kontrolera domeny, jednak do serwera wydruku już tak. Takie uprawnienia są często przyznawane, jednak po jakimś czasie tracimy nad nimi kontrolę.…