manageengine
ExchangeReporter Plus

ManageEngine ExchangeReporter Plus to oparte o przeglądarkę internetową, narzędzie służące do analizy i raportowania serwerów Exchange. Rozwiązanie posiada ponad 100 gotowych raportów, pozwalających na dokładną i dogłębną analizę każdej infrastruktury poczty elektronicznej Exchange.

Funkcjonalność
 • Raporty audytowe Exchange

  Funkcja audytu serwera Exchange pozwala na kontrolę wszelkich nieautoryzowanych prób logowania do skrzynek pocztowych lub zmian uprawnień skrzynek pocztowych! Exchange Reporter Plus przeszukuje dzienniki zdarzeń serwerów Exchange i kontrolerów domeny, dając użytkownikowi dostęp do szczegółowych danych w formie raportów, wykresów i podglądów.

 • Raporty Exchange ActiveSync

  Kontrola ruchu sieciowego ActiveSync w firmie dzięki rozbudowanym raportom dotyczącym wykorzystania ActiveSync, żądań synchronizacji, szczegółów zasad, informacji o stanie i szczegółów urządzeń. Raporty ActiveSync pozwalają zarządzać grupą obsługujących ActiveSync urządzeń mobilnych w środowisku Exchange oraz dokonywać sprawnego audytu ruchu sieciowego urządzeń mobilnych.

 • Raporty Outlook Web Access

  OWA umożliwiło dostęp do poczty Exchange z poziomu sieci web w podobnym zakresie jak z poziomu komputera. Raporty OWA programu Exchange Reporter Plus pozwalają na monitorowanie aktywności Outlook Web Access poprzez filtrowanie danych wg użytkowników, typów przeglądarek, a nawet adresów IP klientów.

 • Raporty dotyczące właściwości skrzynek pocztowych

  Skrzynki pocztowe Active Directory stanowią kluczowy element środowiska serwera Exchange. Raport programu Exchange Reporter Plus dotyczący właściwości skrzynek pocztowych daje administratorowi dostęp do dokładnych danych dotyczących wielkości skrzynek, nieaktywnych i ukrytych skrzynek pocztowych, przyrostu rozmiaru skrzynek oraz każdego innego atrybutu skrzynki pocztowej Exchange.

 • Raporty dotyczące uprawnień skrzynek pocztowych

  Raport programu Exchange Reporter Plus dotyczący uprawnień skrzynek pocztowych pozwala administratorowi Exchange na zarządzanie w wydajny sposób uprawnieniami skrzynek pocztowych. Te standardowe raporty stanowią istotne narzędzie pozwalające na szybki przegląd uprawnień przypisanych do skrzynek pocztowych i użytkowników, a co za tym idzie, wpływają na bezpieczeństwo zawartych w skrzynkach pocztowych informacji.

 • Raport list dystrybucyjnych

  Listy wysyłkowe Active Directory stanowią wspaniały sposób na udostępnianie informacji wielu użytkownikom jednocześnie! Raporty programu Exchange Reporter Plus pozwalają zadbać, by podejrzane dane nie wykorzystywały tego samego narzędzia, a także pozwalają śledzić aktywność wszystkich użytkowników z listy dystrybucyjnej!

 • Raport dotyczący zawartości folderu publicznego

  Centralne repozytorium danych wymaga dokładnego monitorowania. Raporty programu Exchange Reporter Plus dotyczące folderu publicznego pozwalają zadbać o tę kwestię, dostarczając informacji na temat wszelkich istotnych danych dotyczących folderów publicznych, uwzględniając także rodzaje danych w folderach!

Korzyści
 • Odkwanie prawdziwego źródła wszystkich nieautoryzowanych aktywności użytkowników

 • Zabezpieczenie przez podejrzaną aktywnością

 • Identyfikacja sprawców problemów

 • Szybka reakcja poprzez powiadomienia w zakresie krytycznych zdarzeń dotyczących serwera Exchange

erp-who
Webinaria

21.11 godz. 14:00 Network Configuration Manager

Netwrok Configuration Manager 21.11 14:00 (1h) 100 Network Configuration Manager jest systemem wspierającym zarządzanie konfiguracją urządzeń sieciowych. Wykorzystując ten system w naszym środowisku IT mamy możliwość definiowania harmonogramu backupów plików konfiguracyjnych, porównywania dwóch konfiguracji, tworzenia konfiguracji bazowych i aktualnych, a co najważniejsze, dystrybucji wybranych linii konfiguracyjnych na zdefiniowaną grupę urządzeń przy pomocy jednego przycisku. Zapisz…

27.07 godz. 14:00 ManageEngine Analitycs\ServiceDesk Plus

ManageEngine Analitycs 27.07 14:00 (1h) 100 Analytics Plus jest opartym o przeglądarkę potężnym narzędziem raportującym, pozwalającym przetransportować dane IT na czytelne i raporty i tablice wskaźników. Dzięki Analytics Plus będzie podejmował decyzje szybko i pewnie. Analytics Plus jest również dostępne w modelu w chmurze, gdzie występuje jako Zoho Reports. Integracja z ServiceDesk Plus, pomaga zwiększyć…

19.10 godz. 12:00 ServiceDesk Plus

ServiceDesk Plus 19.10 12:00 (1h) 100 ManageEngine ServiceDesk Plus On-Demand jest opartym kompletnym systemem helpdesk oraz zarządzania zasobami zgodnym z biblioteką ITIL, dostarczanym w modelu SaaS. W jednym pakiecie zintegrowane są takie moduły, jak zarządzanie incydentami, problemami, zmianami, katalog usług, ewidencja zasobów, zakupy IT, zarządzanie umowami serwisowymi, portal samoobsługowy, zarządzanie licencjami oraz baza wiedzy. Oprogramowanie…
Case Study

Narzędzia AD w UMS Warszawy

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy obejmuje swym zasięgiem lokalizacje na obszarze 517 km 2 i obsługuje 1,8 mln mieszkańców. W urzędzie zatrudnionych jest blisko 7500 pracowników na terenie 18 dzielnic. Urząd dysponuje infrastrukturą, na którą składa się z 270 serwerów w tym 20 kontrolerów domeny.

Blog

Co nowego w ADManager 6550?

Własnie pojawił się nowy build programu do zarządzania Active Directory – ADManager Plus. Poznaj szczegóły i powiedz się więcej…