Powershell VS narzędzia ME do zarządzania Active Directory

Powershell jest bardzo potężnym narzędziem i można go użyć praktycznie prawie do każdej rzeczy, którą można zrobić przez GUI. W niektórych przypadkach możemy zrobić nawet więcej niż w GUI. Jednakże, patrząc na poniższy przykład możemy stwierdzić, że nie ze wszystkimi zadaniami sobie poradzi. Weźmy przypadek aktualizacji adresów e-mail dla 100 istniejących użytkowników w Active Directory.…