Password Manager Pro

ManageEngine Password Manager Pro jest aplikacją webową przeznaczoną do kontroli dostępu do współdzielonych haseł administracyjnych. Chroni wszelkie zasoby przedsiębiorstw takie jak serwery, bazy danych, urządzenia sieciowe, aplikacje itp. System kontroluje również hasła kont typu Application-to-Application – tak zwanych „kont serwisowych”, które są wykorzystywane wewnętrznie przez aplikacje bez udziału człowieka.

Password Manager Pro ma też rozbudowane możliwości audytowe pozwalające nie tylko na podgląd wniosków o udostępnienie konta czy hasła, ale także na nagrywanie sesji zdalnych i ich późniejsze odtwarzanie.

Aplikacja umożliwia również synchronizację haseł. Istniejące hasła do zasobów odległych również mogą być modyfikowane z poziomu systemu, a zmienione hasła zostaną zsynchronizowane oraz zapisane w repozytorium, skąd mogą być później pobrane lub udostępnione innym użytkownikom systemu.

Funkcjonalność
 • Bezpiecznie i niezawodnie

  Architektura High Availability – nieprzerwany dostęp do haseł firmowych poprzez zastosowanie redundantnego serwera i bazy danych. (Jedna licencja na wersję Premium wystarczy do uzyskania wysokiej dostępności).

  Wymuszenie dwuetapowego uwierzytelniania w celu zalogowania się do PMP. Standardowe uwierzytelnianie stanowi pierwszy etap. Drugi etap mogą stanowić różne opcje uwierzytelnienia.

  Wszystkie hasła i dane poufne są zaszyfrowane przy użyciu 256-bitowego szyfrowania AES. Podwójne szyfrowanie – dodatkowe zabezpieczenie. Można skonfigurować do pracy w trybie zgodnym z FIPS 140-2 .

  Możliwość wykonywania kopii zapasowej całej bazy danych w zaplanowanym terminie i na bieżąco do celów odzyskiwania danych.

 • Zarządzanie współdzielonymi hasłami administracyjnymi

  Wymuszenie na użytkownikach używania silnych haseł i okresowe ich resetowanie, możliwość opracowania polityki haseł i wymuszanie zachowania z nią zgodności.

  Bezpieczne zarządzanie współdzielonymi kontami takimi jak ‚Administrator’ w systemie Windows, ‚root’ w systemie Unix/Linux, ‚enable’ w Cisco, ‚sa’ w SQL i innymi.

  Przechowuje wszystkie hasła przedsiębiorstwa – do kont uprzywilejowanych, współdzielonych, kont firecall i innych, w bezpiecznym, centralnym repozytorium.

  Resetowanie hasła do zasobów zdalnych bezpośrednio z Password Manager Pro. Resetowanie w każdym momencie, po uprzywilejowanym użyciu lub automatycznie wg harmonogramu.

 • Proces kontroli dostępu do haseł

  Możliwość udzielania czasowego dostępu i uprawnień administracyjnych. Ograniczenia narzucane w zależności od predefiniowanej roli użytkownika.

  Odpowiednio zdefiniowana przynależność haseł przechowywanych w centralnym repozytorium. Możliwość wybiórczego udostępniania haseł w razie potrzeby.

 • Integracje z innymi systemami

  Import użytkowników / grup użytkowników z Windows Active Directory lub LDAP oraz wykorzystanie mechanizmu uwierzytelniania.

  Wykorzystanie systemu Service Desk do zarządzania wnioskami o dostęp.

  Integracja z systemami typu SIEM.

 • Wygoda i dostępność

  Najlepsza w swojej klasie funkcja zdalnego logowania – użytkownicy mogą uruchamiać wysoce bezpieczne, niezawodne i w pełni emulowane sesje Windows RDP (wspiera przesyłanie plików), SSH, VNC i Telnet z poziomu przeglądarki bez jakichkolwiek wtyczek lub oprogramowania agenta.

  Odzyskiwanie haseł i zatwierdzanie żądań, gdy użytkownik jest w ruchu. Możliwość bezpiecznego dostępu offline. Aplikacja na urządzenia z systemem Android i iOS

  Logowanie automatyczne do docelowych systemów, stron internetowych i aplikacji bezpośrednio z interfejsu sieciowego PMP, bez konieczności kopiowania i wklejania haseł.

 • Pełna kontrola

  Uprzywilejowane sesje uruchomione z PMP mogą być nagrywane w formie wideo, archiwizowane i odtwarzane co celów audytów analitycznych.

  Intuicyjne tworzenie raportów dotyczących całego procesu zarządzania hasłami w Twoim przedsiębiorstwie.

  Pełen wgląd we wnioski o dostępy do haseł i zasobów wraz z mapowaniem na czas sesji (poprzez wykorzystanie funkcji dostępu wyłącznego)

 • Szeroki zakres systemów docelowych

  Gotowe wsparcie dla szerokiego zakresu systemów docelowych, baz danych, urządzeń sieciowych w zakresie kontroli dostępu i automatycznego resetowania haseł.

 • Możliwość uruchamiania niestandardowego skryptu po zresetowaniu hasła

  Opcja automatycznego uruchamiania niestandardowych skryptów w celu wykonania dowolnie zdefiniowanej czynności po zresetowaniu hasła.

Korzyści
 • Bezpieczeństwo

  Wyeliminowanie zjawiska „zmęczenia hasła” i luk w systemie bezpieczeństwie poprzez zastosowanie bezpiecznego, centralnego repozytorium do przechowywania i dostępu do haseł.

 • Zwiększenie wydajności

  Wielokrotne zwiększenie wydajności infrastruktury IT przez zautomatyzowanie częstych zmian haseł wymaganych w krytycznych systemach

 • Kontrola

  Zapewnienie prewencyjnych kontroli bezpieczeństwa, mających na celu wykrywanie nieprawidłowości za pomocą procesów zatwierdzania i alertów w czasie rzeczywistym w zakresie dostępu do haseł.

 • Zgodność z normami oraz RODO

  Zachowanie zgodności z audytami bezpieczeństwa i innymi przepisami, takimi jak ISO 27001, PCI-DSS czy wymogami RODO.

Webinaria

27.07 godz. 14:00 ManageEngine Analitycs\ServiceDesk Plus

ManageEngine Analitycs 27.07 14:00 (1h) 100 Analytics Plus jest opartym o przeglądarkę potężnym narzędziem raportującym, pozwalającym przetransportować dane IT na czytelne i raporty i tablice wskaźników. Dzięki Analytics Plus będzie podejmował decyzje szybko i pewnie. Analytics Plus jest również dostępne w modelu w chmurze, gdzie występuje jako Zoho Reports. Integracja z ServiceDesk Plus, pomaga zwiększyć…

19.10 godz. 12:00 ServiceDesk Plus

ServiceDesk Plus 19.10 12:00 (1h) 100 ManageEngine ServiceDesk Plus On-Demand jest opartym kompletnym systemem helpdesk oraz zarządzania zasobami zgodnym z biblioteką ITIL, dostarczanym w modelu SaaS. W jednym pakiecie zintegrowane są takie moduły, jak zarządzanie incydentami, problemami, zmianami, katalog usług, ewidencja zasobów, zakupy IT, zarządzanie umowami serwisowymi, portal samoobsługowy, zarządzanie licencjami oraz baza wiedzy. Oprogramowanie…

15.11 godz. 14:00 DesktopCentral

DesktopCentral 15.11 12:00 (1h) 100 Desktop Central to zintegrowane oprogramowanie do zarządzania komputerami i urządzeniami przenośnymi, które pomaga zarządzać z jednego centralnego miejsca serwerami, laptopami, stacjami roboczymi, smartfonami i tabletami. Pozwala on zautomatyzować typowe czynności obsługi komputerów, takie jak instalowanie poprawek, dystrybucja oprogramowania, zarządzanie zasobami IT, zarządzanie licencjami oprogramowania, monitorowanie statystyk wykorzystania oprogramowania, zarządzanie korzystaniem…

21.09 godz. 14:00 Desktop Central

DesktopCentral 21.09 14:00 (1h) 100 Desktop Central to zintegrowane oprogramowanie do zarządzania komputerami i urządzeniami przenośnymi, które pomaga zarządzać z jednego centralnego miejsca serwerami, laptopami, stacjami roboczymi, smartfonami i tabletami. Pozwala on zautomatyzować typowe czynności obsługi komputerów, takie jak instalowanie poprawek, dystrybucja oprogramowania, zarządzanie zasobami IT, zarządzanie licencjami oprogramowania, monitorowanie statystyk wykorzystania oprogramowania, zarządzanie korzystaniem…

24.08 godz. 12:00 ServiceDesk Plus

ServiceDesk Plus 24.08 14:00 (1h) 100 ManageEngine ServiceDesk Plus jest opartym na przeglądarce internetowej kompletnym systemem helpdesk oraz zarządzania zasobami zgodnym z biblioteką ITIL. W jednym pakiecie zintegrowane są takie moduły, jak zarządzanie incydentami, problemami, zmianami, katalog usług, ewidencja zasobów, zakupy IT, zarządzanie umowami serwisowymi, portal samoobsługowy, zarządzanie licencjami oraz baza wiedzy. Oprogramowanie dostępne w…

12.12 godz. 14:00 RecoveryManagerPlus

Recovery Manager Plus 12.12 14:00 (1h) 100 Prawie niemożliwym jest myślenie, że system Active Directory podczas swojego cyklu życia nie ulegnie żadnej katastrofie, czy też przypadkowym usunięciom danych. Dane te są krytyczne dla organizacji każdej wielkości, dlatego wykonywanie kopii zapasowych AD i możliwość szybkiego przywracania powinny być priorytetowym zadaniem administratorów IT, a sama ich realizacja…

20.09 godz. 14:00 ADSelfService

AD SelfService 20.09 14:00 (1h) 100 Analitycy twierdzą, że 30% zapytań kierowanych do helpdesku dotyczy zarządzania resetowaniem haseł i odblokowywania kont. ADSelfService Plus redukuje liczbę zgłoszeń dotyczących haseł których przetworzenie zajmuje większą część czasu pracy pracowników helpdesku, oferując użytkownikom bezpieczne, niezawodne i solidne samoobsługowe rozwiązanie sieciowe. Użytkownik może samodzielnie zarządzać swoimi hasłami oraz z łatwością…

17.10 godz. 14:00 NetFlowManager

NetFlow Analyzer 17.10 14:00 (1h) 100 ManageEngine NetFlow Analyzer jest opartym na przeglądarce internetowej, nie wymagającym żadnych sprzętowych sond, narzędziem realizującym monitoring sieci pod kątem potoku danych oraz analizę ruchu. Optymalizuje sieci w tysiącach różnych korporacji dzięki czemu pomaga lepiej wykorzystać przepustowość łącz. NetFlow Analyzer jest kolektorem strumieni NetFlow, sFlow, JFlow (i innych technologii wspierających…

20.07 godz. 14:00 ApplicationManager

Applications Manager 20.07 14:00 (1h) 100 ManageEngine Applications Manager jest opartym na przeglądarce internetowej kompletnym systemem APM (Application Performance Management) umożliwiającym monitorowanie aplikacji i zarządzanie usługami IT. System bada wydajność i dostępność poszczególnych aplikacji biznesowych realizujących określoną usługę IT i dzięki czytelnym raportom analitycznym pomaga ocenić optymalny poziom wykorzystania jej poszczególnych komponentów. Applications Manager znacznie ułatwia realizację…
Case Study

Kompleksowe zarządzanie stacjami roboczymi w DPD Polska

DPD Polska jest częścią DPDgroup, drugiej pod względem wielkości międzynarodowej sieci kurierskiej w Europie. Jest wiodącą firmą na polskim rynku. Z DPD kooperuje ponad 5000 kurierów doręczających rocznie ponad 100 mln paczek.

Blog

Webinar poświęcony aplikacji Password Manager Pro

Zapraszamy do obejrzenia najnowszego webinaru pokazującego funkcjonalność aplikacji Password Manager Pro. Narzędzie to przez ostatnie miesiące bardzo mocno ewoluowało. Dodano miedzy innymi komponenty służące zarządzaniu kluczami SSH oraz certyfikatami SSL, poprawiono interfejs oraz system bezagentowego resetu haseł.

Doprecyzowanie RODO od Ministerstwa Cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji wydało interpretację przepisów RODO. Każdy z podrozdziałów zawiera przejrzyste przykłady jeszcze dokładniej objaśniające jak należy rozumieć zapisy rozporządzenia.