AssetExplorer

Oprogramowanie do zarządzania zasobami

ManageEngine AssetExplorer jest kompletnym rozwiązaniem zarządzania zasobami IT. Oferuje kontrolowanie i przegląd całości infrastruktury przedsiębiorstwa, zarówno IT, jak i zasobów nie związanych z informatyką. Za pomocą ManageEngine AssetExplorer administrator z jednego miejsca może śledzić i zarządzać przekazywaniem własności wszystkich zasobów.

AssetExplorer skanuje i poddaje auditowi wszystkie stacje robocze w sieci LAN, WAN i VPN. AssetExplorer podłącza się do Active Directory i skanuje wszystkie znalezione tam stacje robocze. Przy użyciu skanowania sieciowego AssetExplorer potrafi odnaleźć stacje robocze oparte na systemie Linux, drukarki sieciowe, routery oraz switche. Szczegółowy raport skanowania umożliwia wgląd w szczegóły zainstalowanego na stacjach roboczych sprzętu, jak i zainstalowanego tam oprogramowania. Osoby zarządzające zasobami w firmie przy pomocy raportów mogą otrzymać szczegółowe dane na temat zainstalowanego na stacjach roboczych sprzętu i oprogramowania.

Funkcjonalność
 • Zarządzanie grupami zasobów

  Przy pomocy AssetExplorer możliwe jest tworzenie zbiorów (grup) zasobów celem lepszej kontroli i zarządzania. Aby uprościć zarządzanie możliwe jest tworzenie statycznych lub dynamicznych grup w oparciu o właściwości zasobu. Przy użyciu grupowania statycznego można łączyć zasoby o rożnych właściwościach, natomiast grupowanie dynamiczne umożliwia grupowanie zasobów na podstawie specyficznych kryteriów.

  • Grupowanie statyczne umożliwia łączenie różnych zasobów, np.  Stacja Windows XP, stacja Linux oraz drukarka do np.: Grupy KADRY
  • Grupowanie dynamiczne umożliwia klasyfikowanie zasobów na podstawie ich właściwości, np. wszystkie stacje Windows XP, wszystkie stacje w pamięcią RAM mniejszą niż 1 GB, stacje robocze z procesorem Intel Centrino, itd.
 • Śledzenie właściciela zasobu

  Funkcjonalność ta umożliwia otrzymanie informacji na temat właściciela zasobu. Przy pomocy AssetExplorer możliwe jest przypisane zasobu pracownikowi oraz śledzenie własności przez cały okres „życia” zasobu. Szczegółowa historia własności pomaga w odnalezieniu poprzednich właścicieli oraz raportuje wszystkie ich zmiany.

  Autoprzypisanie wykorzystywane w AssetExplorer umożliwia szybkie przypisanie stacji roboczej najprawdopodobniejszemu właścicielowi w oparciu o jego login. Autoprzypisanie eliminuje ręczną prace operatora o ponad 80%.

 • Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania

  Funkcja ta pozwala na przedstawienie operatorowi szczegółowych informacji  o stacji roboczej podłączonej do sieci komputerowej, takich jak: system operacyjny, procesor, ustawienia połączenia sieciowego, dysk twardy, wykorzystane gniazda pamięci RAM. 
  Raport inwentaryzacji oprogramowania podaje szczegółowe informacje o zainstalowanych na stacjach roboczych programach.  Umożliwia to grupowanie licencjonowanego oprogramowania celem porównania ilości zainstalowanych licencji a zakupionych.

 • Historia audytów

  Audit Trail umożliwia śledzenie i porównywanie zmian zachodzących w ciągu tygodnia a dotyczących instalacji oprogramowania (zakupionego jak i nie chcianego) a także zmian dotyczących dodania lub wymiany elementów komputerowych.

  Szczegółowy raport audytu pozwala na zestawianie różnych informacji o zaistniałych  w sieci zmianach. Szczegółowy raport z audytu stacji roboczej umożliwia podgląd dokonanych w określonym czasie zmian lub podgląd zmian w zasobach.

 • Zapewnienie zgodności licencyjnej

  AssetExplorer porównuje ilość zakupionych licencji z ilością zeskanowanych licencji, w ten sposób pomaga w zapewnieniu o zgodności licencyjnej. Ustalony harmonogram skanowania wykrywa nieautoryzowane oprogramowanie oraz alarmuje w momencie jego odnalezienia.

 • Śledzenie częstości używania oprogramowania

  AssetExplorer zbiera informacje o tym jak często poszczególne oprogramowanie jest wykorzystywane oraz klasyfikuje je jako: Frequently Used, Occasionally Used oraz Rarely Used. Na podstawie tych informacji osoby zarządzające zakupami oprogramowania mogą podjąć decyzję o zakupie lub odnowieniu licencji. 

Korzyści
 • Zarządzaj zasobami w sieci

  Zarządzanie zasobami w sieci pozwala kontrolować wszystkie zasoby IT i nie IT z jednego panelu serwisanta

 • Monitoruj i zarządzaj oprogramowaniem i sprzętem

  Dzięki AssetExplorer, będziesz wiedział o wszystkich zainstalowanych aplikacjach, zakupionych i nielegalnych, licencjonowanych i darmowych.

 • Zarządzaj pełnym cyklem życia zasobów IT

  Zarządzaj cyklem życia produktów w organizacji od wniosku zakupowego po utylizację

 • Przestrzegaj zgodności licencji

  Dzięki AssetExplorer, będziesz wiedział o wszystkich nadmiarowych i nieużywanych licencjach. Dodatkowo system sam powiadomi o zbliżającym się terminie wygaśnięcia licencji bądź umowy.

Kontakt


*

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MWT Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu odpowiedzi na zapytanie, a także, w przypadku zgody na marketing w celu promocji i reklamy produktów i usług Spółki. Dane będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie. Odbiorcami danych mogą być podmioty obsługujące stronę internetową MWT Solutions S.A. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ITIL Heroes Handbook
2015-01-15_15h55_53
Webinaria

27.07 godz. 14:00 ManageEngine Analitycs\ServiceDesk Plus

ManageEngine Analitycs 27.07 14:00 (1h) 100 Analytics Plus jest opartym o przeglądarkę potężnym narzędziem raportującym, pozwalającym przetransportować dane IT na czytelne i raporty i tablice wskaźników. Dzięki Analytics Plus będzie podejmował decyzje szybko i pewnie. Analytics Plus jest również dostępne w modelu w chmurze, gdzie występuje jako Zoho Reports. Integracja z ServiceDesk Plus, pomaga zwiększyć…

19.10 godz. 12:00 ServiceDesk Plus

ServiceDesk Plus 19.10 12:00 (1h) 100 ManageEngine ServiceDesk Plus On-Demand jest opartym kompletnym systemem helpdesk oraz zarządzania zasobami zgodnym z biblioteką ITIL, dostarczanym w modelu SaaS. W jednym pakiecie zintegrowane są takie moduły, jak zarządzanie incydentami, problemami, zmianami, katalog usług, ewidencja zasobów, zakupy IT, zarządzanie umowami serwisowymi, portal samoobsługowy, zarządzanie licencjami oraz baza wiedzy. Oprogramowanie…

15.11 godz. 14:00 DesktopCentral

DesktopCentral 15.11 12:00 (1h) 100 Desktop Central to zintegrowane oprogramowanie do zarządzania komputerami i urządzeniami przenośnymi, które pomaga zarządzać z jednego centralnego miejsca serwerami, laptopami, stacjami roboczymi, smartfonami i tabletami. Pozwala on zautomatyzować typowe czynności obsługi komputerów, takie jak instalowanie poprawek, dystrybucja oprogramowania, zarządzanie zasobami IT, zarządzanie licencjami oprogramowania, monitorowanie statystyk wykorzystania oprogramowania, zarządzanie korzystaniem…

Blog