CMDB jest jak Święty Graal. Wdrożenie bazy konfiguracji zasobów w Aplitt SA.

W ramach Case Study postaramy się na wstępie wprowadzić w tematykę ITIL oraz wskazać czym jest baza CMDB. Zaprezentujemy metodykę jaka została wykorzystana oraz jakie kroki zostały podjęte na początku wdrożenia w zakresie zebrania wymagań co do modelu, kategorii CI, które docelowo spowodowały otrzymanie wyniku w postaci bazy CMDB w Aplitt S.A. Zaprezentujemy jaki wpływ miały poszczególne zmiany związane z wdrożeniem na poprawę jakości świadczonych usług. Postaramy się wskazać jakie możliwości daje przygotowana baza CMDB w procesach funkcjonujących w organizacji.

Tomasz Dębicki

Dyrektor Zarządzający ds. Rynków ICT w Aplitt

Absolwent i były wykładowca Politechniki Gdańskiej. Niemal 20-sto letni staż na stanowiskach kierowniczych średniego i wyższego szczebla. Odpowiedzialny za implementację rozwiązań z zakresu m.in. restrukturyzacji IT, zarządzania zmianą, zarządzania incydentami czy wyboru systemu dla Call Center. W ramach działań CSR prowadzi zajęcia dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Biznes Elektroniczny.

Piotr Snuzik

Główny Administrator CMDB w Aplitt

Ponad ośmioletnie doświadczenie w obszarach związanych między innymi z utrzymaniem baz danych, wdrożeniami i utrzymaniem aplikacji oraz obsługą systemu ServiceDesk Plus. Od czerwca 2014 pełni funkcję Głównego Administratora CMDB.