Active Directory jako shared service. Zarządzanie i audyt zgodnie z oczekiwaniami klientów w PKO BP Finat Sp. z o.o.

Active Directory jest podstawowym systemem do łatwego utrzymywania porządku i zasilania prawidłowymi danymi większości aplikacji biznesowych funkcjonujących w PKO BP Finat. Z tego powodu jednym z ważniejszych czynności w ramach środowiska Active Directory jest utrzymanie prawidłowych opisów obiektów w sposób systemowy i znormalizowany, i ich cykliczna aktualizacja. Dodatkowo klienci PKO BP Finat oczekują od dostawcy stałego, częstego i skutecznego audytu zmian na serwerach plików w ramach AD, a przede wszystkim kontrole nad – „kto, gdzie, kiedy i dlaczego”. Zobacz jak w prosty sposób te zadania są realizowane z wykorzystaniem narzędzi AD.

Sebastian Michnowski

Kierownik Zespołu Utrzymania Systemów w PKO BP Finat

W PKO BP zatrudniony od ponad 13 lat. W IT przeszedł „prawie” wszystkie szczeble. Zaczynał od początkującego programisty, poprzez administratora baz danych, aż do stanowiska kierowniczego. Obecnie zespół utrzymuje informatycznie PKO BP Finat, ok. 150 osób, 100 serwerów, oraz świadczy usługi dla innych podmiotów.