Real-time Active Directory change alerting for admins

In this session, allow MVP Derek Melber decrypt the details around establishing change monitoring of Active Direcotry changes. Derek will show you exactly what is needed to configure change monitoring. Derek will walk you through the Microsoft solutions, trying to use them as much as possible. The goal, however, is to get real-time alerts for all key Active Directory changes! When you are done with this session, you will have the solution you need!

Derek Melber

Group Policy & Active Directory MVP

Derek Melber jest posiadaczem tytułów Microsoft MVP i MCSE, autorem ponad 15 książek. Wykładał w kilkunastu krajach świata, przeszkolił ponad 1000 specjalistów IT. Jest również autorem ponad 1000 artykułów i wpisów. Jest określany mianem Technical Evangelist. W ManageEngine odpowiada za rozwiązania AD.