Applications Manager

ManageEngine Applications Manager jest opartym na przeglądarce internetowej kompletnym systemem APM (Application Performance Management) umożliwiającym monitorowanie aplikacji i zarządzanie usługami IT. System bada wydajność i dostępność poszczególnych aplikacji biznesowych realizujących określoną usługę IT i dzięki czytelnym raportom analitycznym pomaga ocenić optymalny poziom wykorzystania jej poszczególnych komponentów.
Applications Manager znacznie ułatwia realizację procesów zarządzania w IT związanych z monitoringiem wydajności usług IT, analizą dostarczanych danych i podejmowaniem decyzji operacyjnych.

Funkcjonalność
 • Serwery aplikacji

  Monitoring kilkudziesięciu parametrów wydajnościowych takich serwerów aplikacyjnych jak Microsoft .NET, GlassFish, JBoss, Oracle Application Server, SilverStream, Tomcat, VMware vFabric, WebLogic i WebSphere.

 • Bazy Danych

  Monitoring kilkudziesięciu parametrów wydajnościowych takich serwerów bazodanowych jak Cassandra, DB2, Memcached, MS SQL, MySQL, Oracle, PostgreSQL i Sybase.

 • Systemy Operacyjne

  Monitoring dostępności i wydajności systemów operacyjnych Windows, Linux, Mac OS, AIX, AS400|iSeries, FreeBSD|OpenBSD, HP-UX|Tru64, Novell i Sun Solaris.

 • Środowisko Wirtualne

  Monitoring systemów wirtualnych VMware (ESX, ESXi) i Hyper-V. Prezentacja całego środowiska z informacją o obciążeniu hostów i alokacji zasobów na poszczególnych maszynach wirtualnych z możliwością zawieszenia, restartu czy podniesienia systemów.

 • Serwery i serwisy Webowe

  Analiza stanu takich serwerów jak Apache, IIS czy PHP. Dodatkowo możliwość monitorowania certyfikatów SSL oraz serwisów webowych (SOAP).

 • Middleware

  Monitoring kilkudziesięciu parametrów wydajnościowych takich systemów jak Microsoft MQ, SharePoint, Rabbit MQ, WebLogic Integration, IBM Websphere MQ.

 • Strony WWW i sekwencje URL

  Analiza kroków wykonywanych na stronie od wejścia do zakończenia określonej transakcji dzięki monitoringowi adresów i sekwencji URL. Weryfikacja dostępności i czasu ładowania każdego kroku w sekwencji.

 • Systemy ERP

  Kompleksowy monitoring systemów SAP i Oracle E-Business Suite. Analiza działania poszczególnych modułów systemu, zaczynając od parametrów serwerów aplikacyjnych i bazodanowych, poprzez natywne komponenty monitoringu, na systemach operacyjnych kończąc.

 • Środowiska w chmurze

  Monitoring środowisk w chmurze od takich dostawców jak Amazon EC2 czy Windows Azure. Analiza dostepności i wydajności RDS, ruchu w sieci, poszczególnych ról, całych instancji, itd.

 • Transakcje Webowe

  Kompleksowa analiza transakcji webowych z wykorzystaniem modułu APM Insight. Monitoring transakcji Java|J2EE, Rubby on Rails i .NET. Ocena wydajności baz danych, metod i kwerend od strony użytkownika.

 • Doświadczenia użytkowników końcowych

  Monitoring doświadczeń użytkowników końcowych (EUM) w formie definiowanej jako jeden z wymiarów Raportu Gartnera dla APM. Monitoring sekwencji URL, imitacja rzeczywistej przeglądarki, ping, DNS, serwerów pocztowych z odległych lokalizacji z wykorzystaniem agentów EUM.

 • Definiowanie własnych monitorów

  Wszystko to, czego Applications Manager nie dostarcza out-of-the-box, można ubrać w monitoring wykorzystujący własne monitory: skrypty, analizę plików i katalogów, analizę kwerend SQL, monitory MBeans (JMX) czy MIB (SNMP).

Korzyści
 • Mapowanie usług IT

  Funkcja grupowania monitorów pozwala na definiowanie logicznych zależności między poszczególnymi modułami w taki sposób, w jaki wspólnie realizują określoną usługę IT. Jest to kluczowa funkcjonalność systemu Applications Manager, która daje możliwość mapowania realizowanych przez departament IT  określonych usług (np. dostęp do poczty elektronicznej, dostęp do portalu korporacyjnego) wraz z rzeczywistymi zależnościami między poszczególnymi komponentami, które mają wpływa na dostępność, pojemność i wydajność tych usług.

 • Wydajność i oszczędność czasu

  Applications Manager w znacznym stopniu przyspiesza i ułatwia rozwiązywanie problemów związanych z dana usługą biznesową czy monitorowanymi komponentami.

 • Zarządzanie SLA

  Zaawansowany widok SLA przeznaczony dla Menadżerów IT. Możliwości definiowania nowych umów SLA i podczepiania ich pod realizowane usługi IT mapowane na grupy monitorów. Analiza dostępności usługi, wolumenu zdarzeń, MTTR, MTBF.

 • Root Cause Analysis

  Zaawansowany moduł analizy źródła alarmu wpierający ITILowy proces Zarządzania Problemem. Alarmowanie na poziomie usługi z możliwością weryfikacji co tak na prawdę stanowi źródło awarii.

 • Planowanie pojemności

  Zestawienie grupy serwerów w ujęciu pojemnościowym z charakterystyką przekroczeń wybranych progów w określonych przedziałach czasowych. Informuje o serwerach przeszacowanych, niedoszacowanych i bezczynnych co znacznie usprawnia reloakcję zasobów szczególnie w środowisku wirtualnym.

 • Wartości brzegowe i profile akcji

  Standardowa obsługa alarmów w oparciu o profile akcji typu email, SMS czy wywołanie skryptu w reakcji na przekroczenie wartości brzegowych. Wsparcie proaktywnej obsługi zagrożeń w infrastrukturze dzięki wieloprogowym profilom wartości brzegowych.

 • Analiza anomalii

  Badanie wydajności w oparciu o okresy bazowe statyczne lub ruchome charakteryzujące standardową pracę wybranego monitora. Wsparcie dla weryfikacji trednu wysycenia poszczególnych atrybutów oraz likwidacja błędnych alarmów dla systemów niestabilnych.

 • Raporty

  Bogaty zestaw predefiniowanych raportów na temat stanu poszczególnych atrybutów i monitorów, jak i całych usług IT. Możliwość eksportowania raportów do plików płaskich, pdf oraz definiowania harmonogramów generujących i przesyłających raporty cyklicznie.

Kontakt


*

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MWT Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu odpowiedzi na zapytanie, a także, w przypadku zgody na marketing w celu promocji i reklamy produktów i usług Spółki. Dane będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie. Odbiorcami danych mogą być podmioty obsługujące stronę internetową MWT Solutions S.A. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Webinaria

17.10 godz. 14:00 NetFlowManager

NetFlow Analyzer 17.10 14:00 (1h) 100 ManageEngine NetFlow Analyzer jest opartym na przeglądarce internetowej, nie wymagającym żadnych sprzętowych sond, narzędziem realizującym monitoring sieci pod kątem potoku danych oraz analizę ruchu. Optymalizuje sieci w tysiącach różnych korporacji dzięki czemu pomaga lepiej wykorzystać przepustowość łącz. NetFlow Analyzer jest kolektorem strumieni NetFlow, sFlow, JFlow (i innych technologii wspierających…

20.07 godz. 14:00 ApplicationManager

Applications Manager 20.07 14:00 (1h) 100 ManageEngine Applications Manager jest opartym na przeglądarce internetowej kompletnym systemem APM (Application Performance Management) umożliwiającym monitorowanie aplikacji i zarządzanie usługami IT. System bada wydajność i dostępność poszczególnych aplikacji biznesowych realizujących określoną usługę IT i dzięki czytelnym raportom analitycznym pomaga ocenić optymalny poziom wykorzystania jej poszczególnych komponentów. Applications Manager znacznie ułatwia realizację…

Network Configuration Manager – zarządzanie konfiguracją urządzeń sieciowych- ZOBACZ NAGRANIE

Network Configuration Manager 24 V 2016 14:00 (1h) 100 ManageEngine Network Configuration Manager jest systemem wspierającym zarządzanie konfiguracją urządzeń sieciowych. Wykorzystując ten system w naszym środowisku IT mamy możliwość definiowania harmonogramu backupów plików konfiguracyjnych, porównywania dwóch konfiguracji, tworzenia konfiguracji bazowych i aktualnych, a co najważniejsze, dystrybucji wybranych linii konfiguracyjnych na zdefiniowaną grupę urządzeń przy pomocy jednego…

Case Study
Blog