Nowe_manageengine-logo
Applications Manager

ManageEngine Applications Manager jest opartym na przeglądarce internetowej kompletnym systemem APM (Application Performance Management) umożliwiającym monitorowanie aplikacji i zarządzanie usługami IT. System bada wydajność i dostępność poszczególnych aplikacji biznesowych realizujących określoną usługę IT i dzięki czytelnym raportom analitycznym pomaga ocenić optymalny poziom wykorzystania jej poszczególnych komponentów.
Applications Manager znacznie ułatwia realizację procesów zarządzania w IT związanych z monitoringiem wydajności usług IT, analizą dostarczanych danych i podejmowaniem decyzji operacyjnych.

apm-flow
Funkcjonalność
 • Serwery aplikacji

  Monitoring kilkudziesięciu parametrów wydajnościowych takich serwerów aplikacyjnych jak Microsoft .NET, GlassFish, JBoss, Oracle Application Server, SilverStream, Tomcat, VMware vFabric, WebLogic i WebSphere.

 • Bazy Danych

  Monitoring kilkudziesięciu parametrów wydajnościowych takich serwerów bazodanowych jak Cassandra, DB2, Memcached, MS SQL, MySQL, Oracle, PostgreSQL i Sybase.

 • Systemy Operacyjne

  Monitoring dostępności i wydajności systemów operacyjnych Windows, Linux, Mac OS, AIX, AS400|iSeries, FreeBSD|OpenBSD, HP-UX|Tru64, Novell i Sun Solaris.

 • Środowisko Wirtualne

  Monitoring systemów wirtualnych VMware (ESX, ESXi) i Hyper-V. Prezentacja całego środowiska z informacją o obciążeniu hostów i alokacji zasobów na poszczególnych maszynach wirtualnych z możliwością zawieszenia, restartu czy podniesienia systemów.

 • Serwery i serwisy Webowe

  Analiza stanu takich serwerów jak Apache, IIS czy PHP. Dodatkowo możliwość monitorowania certyfikatów SSL oraz serwisów webowych (SOAP).

 • Middleware

  Monitoring kilkudziesięciu parametrów wydajnościowych takich systemów jak Microsoft MQ, SharePoint, Rabbit MQ, WebLogic Integration, IBM Websphere MQ.

 • Strony WWW i sekwencje URL

  Analiza kroków wykonywanych na stronie od wejścia do zakończenia określonej transakcji dzięki monitoringowi adresów i sekwencji URL. Weryfikacja dostępności i czasu ładowania każdego kroku w sekwencji.

 • Systemy ERP

  Kompleksowy monitoring systemów SAP i Oracle E-Business Suite. Analiza działania poszczególnych modułów systemu, zaczynając od parametrów serwerów aplikacyjnych i bazodanowych, poprzez natywne komponenty monitoringu, na systemach operacyjnych kończąc.

 • Środowiska w chmurze

  Monitoring środowisk w chmurze od takich dostawców jak Amazon EC2 czy Windows Azure. Analiza dostepności i wydajności RDS, ruchu w sieci, poszczególnych ról, całych instancji, itd.

 • Transakcje Webowe

  Kompleksowa analiza transakcji webowych z wykorzystaniem modułu APM Insight. Monitoring transakcji Java|J2EE, Rubby on Rails i .NET. Ocena wydajności baz danych, metod i kwerend od strony użytkownika.

 • Doświadczenia użytkowników końcowych

  Monitoring doświadczeń użytkowników końcowych (EUM) w formie definiowanej jako jeden z wymiarów Raportu Gartnera dla APM. Monitoring sekwencji URL, imitacja rzeczywistej przeglądarki, ping, DNS, serwerów pocztowych z odległych lokalizacji z wykorzystaniem agentów EUM.

 • Definiowanie własnych monitorów

  Wszystko to, czego Applications Manager nie dostarcza out-of-the-box, można ubrać w monitoring wykorzystujący własne monitory: skrypty, analizę plików i katalogów, analizę kwerend SQL, monitory MBeans (JMX) czy MIB (SNMP).

Korzyści
 • Mapowanie usług IT

  Funkcja grupowania monitorów pozwala na definiowanie logicznych zależności między poszczególnymi modułami w taki sposób, w jaki wspólnie realizują określoną usługę IT. Jest to kluczowa funkcjonalność systemu Applications Manager, która daje możliwość mapowania realizowanych przez departament IT  określonych usług (np. dostęp do poczty elektronicznej, dostęp do portalu korporacyjnego) wraz z rzeczywistymi zależnościami między poszczególnymi komponentami, które mają wpływa na dostępność, pojemność i wydajność tych usług.

 • Wydajność i oszczędność czasu

  Applications Manager w znacznym stopniu przyspiesza i ułatwia rozwiązywanie problemów związanych z dana usługą biznesową czy monitorowanymi komponentami.

 • Zarządzanie SLA

  Zaawansowany widok SLA przeznaczony dla Menadżerów IT. Możliwości definiowania nowych umów SLA i podczepiania ich pod realizowane usługi IT mapowane na grupy monitorów. Analiza dostępności usługi, wolumenu zdarzeń, MTTR, MTBF.

 • Root Cause Analysis

  Zaawansowany moduł analizy źródła alarmu wpierający ITILowy proces Zarządzania Problemem. Alarmowanie na poziomie usługi z możliwością weryfikacji co tak na prawdę stanowi źródło awarii.

 • Planowanie pojemności

  Zestawienie grupy serwerów w ujęciu pojemnościowym z charakterystyką przekroczeń wybranych progów w określonych przedziałach czasowych. Informuje o serwerach przeszacowanych, niedoszacowanych i bezczynnych co znacznie usprawnia reloakcję zasobów szczególnie w środowisku wirtualnym.

 • Wartości brzegowe i profile akcji

  Standardowa obsługa alarmów w oparciu o profile akcji typu email, SMS czy wywołanie skryptu w reakcji na przekroczenie wartości brzegowych. Wsparcie proaktywnej obsługi zagrożeń w infrastrukturze dzięki wieloprogowym profilom wartości brzegowych.

 • Analiza anomalii

  Badanie wydajności w oparciu o okresy bazowe statyczne lub ruchome charakteryzujące standardową pracę wybranego monitora. Wsparcie dla weryfikacji trednu wysycenia poszczególnych atrybutów oraz likwidacja błędnych alarmów dla systemów niestabilnych.

 • Raporty

  Bogaty zestaw predefiniowanych raportów na temat stanu poszczególnych atrybutów i monitorów, jak i całych usług IT. Możliwość eksportowania raportów do plików płaskich, pdf oraz definiowania harmonogramów generujących i przesyłających raporty cyklicznie.

application-performance2
application-performance5
Webinaria

27.07 godz. 14:00 ManageEngine Analitycs\ServiceDesk Plus

ManageEngine Analitycs 27.07 14:00 (1h) 100 Analytics Plus jest opartym o przeglądarkę potężnym narzędziem raportującym, pozwalającym przetransportować dane IT na czytelne i raporty i tablice wskaźników. Dzięki Analytics Plus będzie podejmował decyzje szybko i pewnie. Analytics Plus jest również dostępne w modelu w chmurze, gdzie występuje jako Zoho Reports. Integracja z ServiceDesk Plus, pomaga zwiększyć…

19.10 godz. 12:00 ServiceDesk Plus

ServiceDesk Plus 19.10 12:00 (1h) 100 ManageEngine ServiceDesk Plus On-Demand jest opartym kompletnym systemem helpdesk oraz zarządzania zasobami zgodnym z biblioteką ITIL, dostarczanym w modelu SaaS. W jednym pakiecie zintegrowane są takie moduły, jak zarządzanie incydentami, problemami, zmianami, katalog usług, ewidencja zasobów, zakupy IT, zarządzanie umowami serwisowymi, portal samoobsługowy, zarządzanie licencjami oraz baza wiedzy. Oprogramowanie…

22.06 godz. 12:00 ServiceDesk Plus – Lekki portal użytkownika końcowego – rozwiązanie Samsung

ServiceDesk Plus - Samsung 22.06 12:00 (1h) 100 ManageEngine ServiceDesk Plus On-Demand jest opartym kompletnym systemem helpdesk oraz zarządzania zasobami zgodnym z biblioteką ITIL, dostarczanym w modelu SaaS. W jednym pakiecie zintegrowane są takie moduły, jak zarządzanie incydentami, problemami, zmianami, katalog usług, ewidencja zasobów, zakupy IT, zarządzanie umowami serwisowymi, portal samoobsługowy, zarządzanie licencjami oraz baza…

15.11 godz. 14:00 DesktopCentral

DesktopCentral 15.11 12:00 (1h) 100 Desktop Central to zintegrowane oprogramowanie do zarządzania komputerami i urządzeniami przenośnymi, które pomaga zarządzać z jednego centralnego miejsca serwerami, laptopami, stacjami roboczymi, smartfonami i tabletami. Pozwala on zautomatyzować typowe czynności obsługi komputerów, takie jak instalowanie poprawek, dystrybucja oprogramowania, zarządzanie zasobami IT, zarządzanie licencjami oprogramowania, monitorowanie statystyk wykorzystania oprogramowania, zarządzanie korzystaniem…

21.09 godz. 14:00 Desktop Central

DesktopCentral 21.09 14:00 (1h) 100 Desktop Central to zintegrowane oprogramowanie do zarządzania komputerami i urządzeniami przenośnymi, które pomaga zarządzać z jednego centralnego miejsca serwerami, laptopami, stacjami roboczymi, smartfonami i tabletami. Pozwala on zautomatyzować typowe czynności obsługi komputerów, takie jak instalowanie poprawek, dystrybucja oprogramowania, zarządzanie zasobami IT, zarządzanie licencjami oprogramowania, monitorowanie statystyk wykorzystania oprogramowania, zarządzanie korzystaniem…

18.05 godz. 14:00 DesktopCentral

DesktopCentral 18.05 14:00 (1h) 100 Desktop Central to zintegrowane oprogramowanie do zarządzania komputerami i urządzeniami przenośnymi, które pomaga zarządzać z jednego centralnego miejsca serwerami, laptopami, stacjami roboczymi, smartfonami i tabletami. Pozwala on zautomatyzować typowe czynności obsługi komputerów, takie jak instalowanie poprawek, dystrybucja oprogramowania, zarządzanie zasobami IT, zarządzanie licencjami oprogramowania, monitorowanie statystyk wykorzystania oprogramowania, zarządzanie korzystaniem…

16.03 godz. 14:00 DesktopCentral

DesktopCentral 16.03 14:00 (1h) 100 Desktop Central to zintegrowane oprogramowanie do zarządzania komputerami i urządzeniami przenośnymi, które pomaga zarządzać z jednego centralnego miejsca serwerami, laptopami, stacjami roboczymi, smartfonami i tabletami. Pozwala on zautomatyzować typowe czynności obsługi komputerów, takie jak instalowanie poprawek, dystrybucja oprogramowania, zarządzanie zasobami IT, zarządzanie licencjami oprogramowania, monitorowanie statystyk wykorzystania oprogramowania, zarządzanie korzystaniem…

24.08 godz. 12:00 ServiceDesk Plus

ServiceDesk Plus 24.08 14:00 (1h) 100 ManageEngine ServiceDesk Plus jest opartym na przeglądarce internetowej kompletnym systemem helpdesk oraz zarządzania zasobami zgodnym z biblioteką ITIL. W jednym pakiecie zintegrowane są takie moduły, jak zarządzanie incydentami, problemami, zmianami, katalog usług, ewidencja zasobów, zakupy IT, zarządzanie umowami serwisowymi, portal samoobsługowy, zarządzanie licencjami oraz baza wiedzy. Oprogramowanie dostępne w…

20.04 godz. 12:00 ServiceDesk Plus

ServiceDesk Plus 20.04 14:00 (1h) 100 ManageEngine ServiceDesk Plus jest opartym na przeglądarce internetowej kompletnym systemem helpdesk oraz zarządzania zasobami zgodnym z biblioteką ITIL. W jednym pakiecie zintegrowane są takie moduły, jak zarządzanie incydentami, problemami, zmianami, katalog usług, ewidencja zasobów, zakupy IT, zarządzanie umowami serwisowymi, portal samoobsługowy, zarządzanie licencjami oraz baza wiedzy. Oprogramowanie dostępne w…

02.03 godz. 12:00 ServiceDesk Plus

ServiceDesk Plus 02.03 14:00 (1h) 100 ManageEngine ServiceDesk Plus jest opartym na przeglądarce internetowej kompletnym systemem helpdesk oraz zarządzania zasobami zgodnym z biblioteką ITIL. W jednym pakiecie zintegrowane są takie moduły, jak zarządzanie incydentami, problemami, zmianami, katalog usług, ewidencja zasobów, zakupy IT, zarządzanie umowami serwisowymi, portal samoobsługowy, zarządzanie licencjami oraz baza wiedzy. Oprogramowanie dostępne w…

12.12 godz. 14:00 RecoveryManagerPlus

Recovery Manager Plus 12.12 14:00 (1h) 100 Prawie niemożliwym jest myślenie, że system Active Directory podczas swojego cyklu życia nie ulegnie żadnej katastrofie, czy też przypadkowym usunięciom danych. Dane te są krytyczne dla organizacji każdej wielkości, dlatego wykonywanie kopii zapasowych AD i możliwość szybkiego przywracania powinny być priorytetowym zadaniem administratorów IT, a sama ich realizacja…

20.09 godz. 14:00 ADSelfService

AD SelfService 20.09 14:00 (1h) 100 Analitycy twierdzą, że 30% zapytań kierowanych do helpdesku dotyczy zarządzania resetowaniem haseł i odblokowywania kont. ADSelfService Plus redukuje liczbę zgłoszeń dotyczących haseł których przetworzenie zajmuje większą część czasu pracy pracowników helpdesku, oferując użytkownikom bezpieczne, niezawodne i solidne samoobsługowe rozwiązanie sieciowe. Użytkownik może samodzielnie zarządzać swoimi hasłami oraz z łatwością…

17.10 godz. 14:00 NetFlowManager

NetFlow Analyzer 17.10 14:00 (1h) 100 ManageEngine NetFlow Analyzer jest opartym na przeglądarce internetowej, nie wymagającym żadnych sprzętowych sond, narzędziem realizującym monitoring sieci pod kątem potoku danych oraz analizę ruchu. Optymalizuje sieci w tysiącach różnych korporacji dzięki czemu pomaga lepiej wykorzystać przepustowość łącz. NetFlow Analyzer jest kolektorem strumieni NetFlow, sFlow, JFlow (i innych technologii wspierających…

23.02 godz.14:00 ServiceDesk Plus 9.3

ServiceDesk Plus 9.3 23.02 14:00 (1h) 100 Sprawdź nową wersję ServiceDesk Plus 9.3 Najpopularniejszego narzędzia helpdeskowego w Polsce przedstawia kolejną wersję. Zobacz jak ServiceDesk Plus 9.3 zmienia się dla swoich klientów na całym świecie wprowadzając zestaw nowych udoskonaleń. Poznaj nowości i już dziś zarejestruj się na webinarium, które odbędzie się 23 lutego o godzinie 14:00…

25.07 godz. 14:00 ADAudit

ADAudit 25.07 14:00 (1h) 100 ManageEngine ADAudit Plus jest narzędziem audytowania zmian i powiadamiania w rozproszonych środowiskach Active Directory. Spełnia najbardziej restrykcyjne wymagania dotyczące bezpieczeństwa, audytów, zgodności zdefiniowanych przez organy regulacyjne. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do zapoznania się z nowym interfejsem i samym programem ADAudit Plus. Zapisz się na webinar

23.05 godz. 14:00 PasswordManagerPlus

PasswordManagerPro 23.05 14:00 (1h) 100 Spotykasz się w swojej organizacji ze zjawiskiem „zmęczenia hasła” i lukami w systemie bezpieczeństwa związanymi z przechowywaniem i dostępem do haseł administracyjnych? Zobacz co Password Manager Pro może zaproponować zakresie dostępu do haseł. Zapisz się na webinar

25.04 godz. 14:00 ADManager

ADManager 25.04 14:00 (1h) 100 Chcesz wyeliminować monotonne, nieciekawe i skomplikowane zadania związane z zarządzaniem Active Directory? Chcesz zautomatyzować rutynowe czynności zarządzania i raportowania AD? Chcesz masowo tworzyć i zarządzać użytkownikami w AD Na te i inne pytania związane z zarządzaniem AD za pomocą programu ADManager odpowiemy podczas webinarium. Zapraszamy do udziału. Zapisz się na…

23.03 godz. 14:00 OpManager

OpManager 23.03 14:00 (1h) 100 ManageEngine OpManager jest opartym na przeglądarce internetowej kompletnym systemem do monitoringu infrastruktury IT. System łączy w sobie monitoring urządzeń sieciowych, serwerów, aplikacji, usług, procesów, monitoring Windows, Linux oraz innych elementów infrastruktury IT, takich jak UPSy czy drukarki sieciowe. Zapisz się na webinar

28.02 godz. 14:00 EventLog-Analyzer

EventLog-Analyzer 28.02 14:00 (1h) 100 Systemowe zarządzanie logami, obejmujące zarządzanie logami oraz zarządzanie zdarzeniami jest niezbędne w większości przedsiębiorstw i pozwala identyfikować incydenty bezpieczeństwa, naruszenia w zakresie stosowanej polityki, oszustwa oraz kwestie związane z utrzymaniem systemu. Potrzeba pełnego zarządzania systemem logów jest często niedoceniana, co prowadzi do wielu godzin spędzanych na analizie setek komunikatów w logach, po to…

20.06 godz. 14:00 ApplicationManager

Applications Manager 20.06 14:00 (1h) 100 ManageEngine Applications Manager jest opartym na przeglądarce internetowej kompletnym systemem APM (Application Performance Management) umożliwiającym monitorowanie aplikacji i zarządzanie usługami IT. System bada wydajność i dostępność poszczególnych aplikacji biznesowych realizujących określoną usługę IT i dzięki czytelnym raportom analitycznym pomaga ocenić optymalny poziom wykorzystania jej poszczególnych komponentów. Applications Manager znacznie ułatwia realizację…

Zarządzanie stacjami roboczymi i MDM, czyli Desktop Central 10

Desktop Central 04 IV 2017 14:00 (1h) 100 Zobacz co nowego w Desktop Central10 Desktop Central to zintegrowane oprogramowanie do zarządzania komputerami i urządzeniami przenośnymi, które pomaga zarządzać z jednego centralnego miejsca serwerami, laptopami, stacjami roboczymi, smartfonami i tabletami. Pozwala on zautomatyzować typowe czynności obsługi komputerów, takie jak instalowanie poprawek, dystrybucja oprogramowania, zarządzanie zasobami IT,…
Case Study

Monitoring IT w UPRP

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej to centralny organ administracji rządowej. Jego kluczowym zadaniem jest ochrona prawna przedmiotów własności przemysłowej: wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, topografii układów scalonych.

Applications Manager w Avatia

Avatia Sp. z o.o. to firma świadcząca usługi IT, w tym między innymi: doradztwo w zakresie informatyki, wdrażanie systemów informatycznych, przetwarzanie danych, oraz usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, dla ponad 30 spółek Grupy Kapitałowej PBG rozproszonych po całej Polsce.

Blog