RecoveryManager Plus

Prawie niemożliwym jest myślenie, że system Active Directory podczas swojego cyklu życia nie ulegnie żadnej katastrofie, czy też przypadkowym usunięciom danych. Dane te są krytyczne dla organizacji każdej wielkości, dlatego wykonywanie kopii zapasowych AD i możliwość szybkiego przywracania powinny być priorytetowym zadaniem administratorów IT, a sama ich realizacja jak najmniej czasochłonna, aby nie zakłócić działania biznesu. W celu wyeliminowania takich przestojów i zapewnienia ciągłości biznesowej stworzony został program RecoveryManager Plus, który jest wyposażony w narzędzia prostego tworzenia kopii zapasowych usługi Active Directory i funkcji szczegółowego przywracania, które całkowicie zautomatyzuje te procesy.

Funkcjonalność
 • Granularne przywracanie

  W RecoveryManager Plus możliwe jest nawet granularne przywrócenie obiektów poprzez cofanie tylko wymaganych zmian na poziomie atrybutów

 • Planowanie backupów

  RecoveryManager Plus rejestruje ostatnie zmiany wprowadzone po poprzedniej operacji backupu. Ten rodzaj kopii zapasowej zajmuje niewiele czasu i zmniejsza potrzebną przestrzeń pamięci.

 • Cofanie zmian

  Można cofnąć się w czasie i anulować zmiany wprowadzone do obiektu dla konkretnej daty.

 • Zarządzanie zmianą

  RecoveryManager Plus pozwala uzyskać pełną kontrolę nad zmianami dokonanymi w AD, umożliwiając cofnięcie usunięcia, przesunięcia i wszelkich innych zmian wprowadzonych do obiektu.

 • Zarządzanie wersją

  Produkt utrzymuje kopie zapasowe na poziomie wersji dla każdej zmiany w AD, a tym samym pozwala cofnąć wszystkie zmiany z wielką łatwością.

Korzyści
 • Oszczędność czasu

  Łatwa w użyciu aplikacja oparta o przeglądarkę webową, oferująca szybki backup i przywracanie środowiska AD

 • Redukcja przestojów biznesowych

  Zmniejsza przestoje biznesowe, a tym samym zapobiega utracie wydajności spowodowanej przypadkowym usunięciem lub zmianą danych

 • Zmiany pod kontrolą

  Zapewnia kontrolę wersji na obiektach AD utrzymując wersje dla każdej indywidualnej zmiany atrybutu tak, że poszczególne wersje mogą być przywrócone oddzielnie

 • Elastyczność

  Elastyczne opcje tworzenia backupu z obsługą jednostek organizacyjnych aż na poziomie atrybutów

Webinaria

8 KPI które każdy Manager helpdesku musi znać

ManageEngine Analytics 100 Wskaźniki o których sobie powiemy, pozwalają zapewnić ciągłość działania, produktywność organizacji i dostarczanie usług w czasie i przy zachowaniu odpowiedniego budżetu. Co najważniejsze, są do wykorzystania praktycznie w każdej organizacji, niezależnie od branży i jej wielkości. Analytics Plus jest opartym o przeglądarkę potężnym narzędziem raportującym, pozwalającym przetransportować dane IT na czytelne i…

Network Configuration Manager

Netwrok Configuration Manager 100 Network Configuration Manager jest systemem wspierającym zarządzanie konfiguracją urządzeń sieciowych. Wykorzystując ten system w naszym środowisku IT mamy możliwość definiowania harmonogramu backupów plików konfiguracyjnych, porównywania dwóch konfiguracji, tworzenia konfiguracji bazowych i aktualnych, a co najważniejsze, dystrybucji wybranych linii konfiguracyjnych na zdefiniowaną grupę urządzeń przy pomocy jednego przycisku. Zobacz nagranie z webinarium

Smart Selfservice – Lekki portal użytkownika końcowego

Smart Selfservice ManageEngine ServiceDesk Plus jest opartym kompletnym systemem helpdesk oraz zarządzania zasobami zgodnym z biblioteką ITIL, dostarczanym w modelu SaaS. W jednym pakiecie zintegrowane są takie moduły, jak zarządzanie incydentami, problemami, zmianami, katalog usług, ewidencja zasobów, zakupy IT, zarządzanie umowami serwisowymi, portal samoobsługowy, zarządzanie licencjami oraz baza wiedzy. Oprogramowanie dostępne w wersji polskiej. Na…
Case Study

Narzędzia AD w UMS Warszawy

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy obejmuje swym zasięgiem lokalizacje na obszarze 517 km 2 i obsługuje 1,8 mln mieszkańców. W urzędzie zatrudnionych jest blisko 7500 pracowników na terenie 18 dzielnic. Urząd dysponuje infrastrukturą, na którą składa się z 270 serwerów w tym 20 kontrolerów domeny.

Blog

Zabezpieczanie dostępów uprzywilejowanych w AD

Coraz ważniejsze dane są przechowywane w infrastrukturze organizacji, w związku z czym zasoby te stają się bardzo interesującym celem ataków. Wiele osób w branży uważa, że te ataki są efektem braku kontroli dostępu uprzywilejowanego.

Obsługa GPO w ADManager Plus

ADManager Plus stał się właśnie jednym z narzędzi, które mogą pomóc w obsłudze szerokiego spektrum zadań związanych z GPO. Zobacz co można osiągnąć przy jego pomocy.