Site24x7

ManageEngine Site24x7 to usługa w chmurze (SaaS) oferująca monitoring krytycznych aplikacji webowych widocznych na zewnątrz organizacji. Daje możliwość analizy dostępności i wydajności krytycznych elementów aplikacji webowych z wielu miejsc na świecie bez konieczności otwierania portów, instalacji agentów czy rekonfiguracji. Jeżeli strona ma być widoczna na zewnątrz organizacji to nie można jej monitorować standardowym systemem monitoringu działającym z wnętrza sieci.
Site24x7 to idealne rozwiązanie monitoringu dostępności i wydajności krytycznych dla biznesu aplikacji z uwzględnieniem wielopoziomowych transakcji webowych. W przypadku wystąpienia problemów, zostają wysłane automatyczne powiadomienia do osób odpowiedzialnych za obsługę aplikacji, co umożliwia szybką reakcję. Dzięki usłudze monitoringu aplikacji webowych, mamy świadomość ich dostępności i wydajności.

Funkcjonalność
 • Monitorowanie stron internetowych

  Rozpocznij monitorowanie wydajności i dostępności stron internetowych z wielu lokalizacji na całym świecie. Identyfikuj problemy z serwerami DNS, dostawcami ISP lub urządzeniami brzegowymi. Ponadto monitoruj inne usługi sieciowe, takie jak HTTP(S), FTP(S), DNS, PING, TCP, SSL, SMTP, POP.

 • Monitorowanie aplikacji internetowych

  Monitoruj i mierz wieloetapowe interakcje użytkowników, korzystając z funkcji monitorowania aplikacji internetowych, a także nadzoruj czas odpowiedzi i dokładność treści od początku do końca. Monitoruj zarówno transakcje wewnętrzne, jak i zewnętrzne oraz sprawdzaj wrażenia użytkowników z ponad 50 lokalizacji. Dzięki wykresom w czasie rzeczywistym i raportom historycznym dostarczanym przez serwis Site24x7 można uzyskać przejrzysty obraz wydajności strony internetowej w czasie z perspektywy użytkowników. Monitorowane transakcje można odtwarzać za pomocą przeglądarki Firefox, aby zrozumieć, jak strona internetowa jest wczytywana dla użytkowników.

 • Monitorowanie serwerów

  • Całościowe zarządzanie systemami, obejmujące infrastrukturę fizyczną, wirtualną i chmurę publiczną
  • Monitorowanie całej infrastruktury serwerowej – serwerów Windows i Linux
  • Lepszy wgląd w zasoby obliczeniowe chmury – instancje Amazon EC2 i RDS
  • Kontrola nad infrastrukturą VMware
  • Monitorowanie wydajności usług w sieci wewnętrznej
 • Analiza stron internetowych

  Analizator stron internetowych zapewnia wgląd we wpływ różnych składników HTML, w tym obrazów, stylów CSS i skryptów JavaScript, na wydajność strony. To narzędzie identyfikuje i śledzi czas odpowiedzi, stan, rozmiar składnika, czas renderowania, czas wypełniania dokumentu oraz czas wczytywania strony internetowej i jej poszczególnych składników.

 • Monitorowanie wydajności aplikacji

  Aplikacja APM Insight dostępna w serwisie Site24x7 zapewnia programistom i działom IT niezrównany przegląd zachowania się aplikacji internetowych. Jest to przydatne narzędzie programistyczne pozwalające lepiej wizualizować pełny zakres transakcji WWW dzięki wskaźnikom wydajności wszystkich składników, począwszy od adresów URL po zapytania SQL. Identyfikuj i rozwiązuj problemy powodujące zmniejszenie wydajności bez względu na ich źródło.

Korzyści
 • Globalny zasięg monitorowania

  Weryfikuj wrażenia użytkowników z ponad 50 lokalizacji znajdujących na całym świecie lub za zaporą internetową albo z obu tych rodzajów lokalizacji. Twórz realistyczne scenariusze testowe (np. regiony o najwyższym przychodzie, pracownicy zdalni, nowe regiony docelowe itp.) i identyfikuj na wczesnym etapie różnice w czasie odpowiedzi w różnych regionach. Zapewnij wysoką jakość usług internetowych dla wszystkich użytkowników.

 • Analiza dostępności i czasu odpowiedzi

  Dzięki wykresom w czasie rzeczywistym i raportom historycznym dostarczanym przez serwis Site24x7 można uzyskać przejrzysty obraz wydajności strony internetowej w czasie z perspektywy użytkowników. Natychmiast identyfikuj trendy lub odchylenia od założonej wydajności i automatycznie rozpowszechniaj posegregowane informacje lub raporty do członków zespołu bądź innych zainteresowanych osób.

 • Monitorowanie infrastruktury VMware

  Oferowana w serwisie Site24x7 funkcja monitorowania infrastruktury VMware dostarcza szeroki zestaw wskaźników umożliwiających monitorowanie serwerów ESX/ESXi oraz działających na nich maszyn wirtualnych. Obejmuje ona automatyczne wykrywanie i kategoryzację składników jako centrów danych, klastrów, hostów ESX/ESXi i maszyn wirtualnych. Wymaga to zainstalowania lekkiego oprogramowania On-Premise Poller na jednym komputerze w danej sieci.

 • Monitoring zdalnych oddziałów

  System pozwala na monitorowanie zdalnych oddziałów przy wykorzystaniu lokalnych serwerów (Probe), które przesyłają informacje do centralnego serwera monitorującego.

 • Monitorowanie serwera Exchange

  Monitoruj wydajność ról Mailbox, Hub Transport, Client Access, Unified Messaging i Edge w swojej instalacji rozwiązania Exchange.

 • Monitorowanie serwerów DNS

  Usługa Site24x7 może dopilnować, aby translacje DNS działały, a serwer DNS prawidłowo przekształcał nazwy domen. Można również monitorować czas odpowiedzi dla przekształceń i translacji DNS.

Webinaria

17.10 godz. 14:00 NetFlowManager

NetFlow Analyzer 17.10 14:00 (1h) 100 ManageEngine NetFlow Analyzer jest opartym na przeglądarce internetowej, nie wymagającym żadnych sprzętowych sond, narzędziem realizującym monitoring sieci pod kątem potoku danych oraz analizę ruchu. Optymalizuje sieci w tysiącach różnych korporacji dzięki czemu pomaga lepiej wykorzystać przepustowość łącz. NetFlow Analyzer jest kolektorem strumieni NetFlow, sFlow, JFlow (i innych technologii wspierających…

20.07 godz. 14:00 ApplicationManager

Applications Manager 20.07 14:00 (1h) 100 ManageEngine Applications Manager jest opartym na przeglądarce internetowej kompletnym systemem APM (Application Performance Management) umożliwiającym monitorowanie aplikacji i zarządzanie usługami IT. System bada wydajność i dostępność poszczególnych aplikacji biznesowych realizujących określoną usługę IT i dzięki czytelnym raportom analitycznym pomaga ocenić optymalny poziom wykorzystania jej poszczególnych komponentów. Applications Manager znacznie ułatwia realizację…

Network Configuration Manager – zarządzanie konfiguracją urządzeń sieciowych- ZOBACZ NAGRANIE

Network Configuration Manager 24 V 2016 14:00 (1h) 100 ManageEngine Network Configuration Manager jest systemem wspierającym zarządzanie konfiguracją urządzeń sieciowych. Wykorzystując ten system w naszym środowisku IT mamy możliwość definiowania harmonogramu backupów plików konfiguracyjnych, porównywania dwóch konfiguracji, tworzenia konfiguracji bazowych i aktualnych, a co najważniejsze, dystrybucji wybranych linii konfiguracyjnych na zdefiniowaną grupę urządzeń przy pomocy jednego…

Blog