Password Manager Pro MSP

Password Manager Pro MSP przeznaczony jest dla dostawców usług IT do wielu organizacji (Multi Service Provider). Pozwala zarządzać hasłami każdego klienta z osobna z jednej konsoli. Hasła mogą być bezpiecznie dzielone pomiędzy administratorów MSP i ich klientów, upewniając się, że użytkownicy otrzymają dostęp tylko do haseł, których są właścicielami lub tych, które są im udostępnione. Rozwiązanie oferuje elastyczność w powierzaniu kontroli nad repozytorium haseł administratorowi MSP, użytkownikowi końcowemu jak również im obu jednocześnie.

Password Manager Pro jest aplikacją webową przeznaczoną do zarządzania hasłami w przedsiębiorstwach w celu kontroli dostępu do współdzielonych haseł administracyjnych. Chroni wszelkie zasoby przedsiębiorstw takie jak serwery, bazy danych, urządzenia sieciowe, aplikacje itp. System kontroluje również hasła kont typu Application-to-Application – tak zwanych „kont serwisowych”, które są wykorzystywane wewnętrznie przez aplikacje bez udziału człowieka.

Funkcjonalność
 • Bezpieczne przechowywanie haseł klientów

  Umożliwia oddzielne zarządzanie hasłami poszczególnych klientów – z poziomu centralnej konsoli – w sposób automatyczny i zgodnie z zasadami

 • Bezpieczne dzielenie haseł pomiędzy administratoiram MSP i ich klientami

  Wykorzystując bazę CMDB oraz funkcję skanowania środowiska masz pełną informację o twoich zasobach IT, wiesz ile i jakie systemy posiadasz, jakie oprogramowanie jest tam zainstalowane, czy jest zgodne z ilością zakupionych licencji. Nie ruszając się z miejsca możesz połączyć się zdalnie z wybranym komputerem. Dodatkowo baza CMDB umożliwia Ci zbudowanie relacji między elementami infrastruktury IT – a to pozwala jasno określać wpływ przeprowadzanych zmian oraz szybciej znajdować przyczyny incydentów.

 • Zarządzanie współdzielonymi hasłami administracyjnymi

  Bezpieczne zarządzanie współdzielonymi kontami takimi jak ‚Administrator’ w systemie Windows, ‚root’ w systemie Unix/Linux, ‚enable’ w Cisco, ‚sa’ w SQL i innymi.

 • Proces kontroli dostępu do haseł

  Kontrola procesu zapytanie-udostępnienie przy dostępie do haseł. Możliwość udzielania czasowego dostępu i uprawnień administracyjnych.

 • Integracja z Active Directory / LDAP

  Import użytkowników / grup użytkowników z Windows Active Directory lub LDAP oraz wykorzystanie mechanizmu uwierzytelniania.

 • Kontrola dostępu w oparciu o role użytkownika

  Szczegółowe ograniczenia dotyczące zarządzania zasobami i hasłami przechowywanymi w PMP. Ograniczenia narzucane w zależności od predefiniowanej roli użytkownika.

 • Zdalne resetowanie haseł

  Resetowanie hasła do zasobów zdalnych bezpośrednio z Password Manager Pro. Resetowanie w każdym momencie, po uprzywilejowanym użyciu lub automatycznie wg harmonogramu.

 • Wymuszenie polityki bezpieczeństwa dotyczącej haseł

  Wymuszenie na użytkownikach używania silnych haseł i okresowe ich resetowanie, możliwość opracowania polityki haseł i wymuszanie zachowania z nią zgodności.

 • Szeroki zakres systemów docelowych

  Gotowe wsparcie dla szerokiego zakresu systemów docelowych, baz danych, urządzeń sieciowych w zakresie kontroli dostępu i automatycznego resetowania haseł.

 • Możliwość uruchamiania niestandardowego skryptu po zresetowaniu hasła

  Opcja automatycznego uruchamiania niestandardowych skryptów w celu wykonania dowolnie zdefiniowanej czynności po zresetowaniu hasła.

 • Najlepsza w swojej klasie funkcja zdalnego logowania

  Użytkownicy mogą uruchamiać wysoce bezpieczne, niezawodne i w pełni emulowane sesje Windows RDP, SSH i Telnet z poziomu przeglądarki bez jakichkolwiek wtyczek lub oprogramowania agenta.

 • Nagrywanie uprzywilejowanej sesji

  Uprzywilejowane sesje uruchomione z PMP mogą być nagrywane w formie wideo, archiwizowane i odtwarzane co celów audytów analitycznych.

 • Automatyczne logowanie do systemów docelowych, stron internetowych

  Logowani automatyczne do docelowych systemów, stron internetowych i aplikacji bezpośrednio z interfejsu sieciowego PMP, bez konieczności kopiowania i wklejania haseł.

 • Kompleksowe ścieżki audytu i raportowanie

  Pełen zapis tego ‚kto’, ‚co’, i ‚kiedy’ dotyczący dostępu do haseł. Intuicyjne tworzenie raportów dotyczących całego procesu zarządzania hasłami w Twoim przedsiębiorstwie.

 • Niezwykle bezpieczne i niezawodne

  Wszystkie hasła i dane poufne są zaszyfrowane przy użyciu 256-bitowego szyfrowania AES. Podwójne szyfrowanie – dodatkowe zabezpieczenie. Można skonfigurować do pracy w trybie zgodnym z FIPS 140-2 .

 • Uwierzytelnianie dwuskładnikowe

  Wymuszenie dwuetapowego uwierzytelniania w celu zalogowania się do PMP. Standardowe uwierzytelnianie stanowi pierwszy etap. Drugi etap mogą stanowić różne opcje uwierzytelnienia.

 • Wykonywanie kopii zapasowej na bieżąco

  Możliwość wykonywania kopii zapasowej całej bazy danych w zaplanowanym terminie i na bieżąco do celów odzyskiwania danych.

 • Dostęp mobilny

  Odzyskiwanie haseł i zatwierdzanie żądań, gdy użytkownik jest w ruchu. Możliwość bezpiecznego dostępu offline. Aplikacja na urządzenia z systemem Android i iOS

 • Architektura wysokiej dostępności

  Nieprzerwany dostęp do haseł firmowych poprzez zastosowanie redundantnego serwera i bazy danych. (Jedna licencja na wersję Premium wystarczy do uzyskania wysokiej dostępności).

Korzyści
 • Bezpieczeństwo dla klientów

  Gwarantuje ochronę krytycznych danych na poziomie przewyższającym najlepsze praktyki w zakresie procedur bezpieczeństwa stosowane przez klientów w odniesieniu do informacji poufnych

 • Kontrola

  Zapewnienie prewencyjnych kontroli bezpieczeństwa, mających na celu wykrywanie nieprawidłowości za pomocą procesów zatwierdzania i alertów w czasie rzeczywistym w zakresie dostępu do haseł.

 • Zgodność z normami

  Zachowanie zgodności z audytami bezpieczeństwa i innymi przepisami, takimi jak ISO 27001 i PCI-DSS.

Kontakt


*

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MWT Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu odpowiedzi na zapytanie, a także, w przypadku zgody na marketing w celu promocji i reklamy produktów i usług Spółki. Dane będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie. Odbiorcami danych mogą być podmioty obsługujące stronę internetową MWT Solutions S.A. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Webinaria

27.07 godz. 14:00 ManageEngine Analitycs\ServiceDesk Plus

ManageEngine Analitycs 27.07 14:00 (1h) 100 Analytics Plus jest opartym o przeglądarkę potężnym narzędziem raportującym, pozwalającym przetransportować dane IT na czytelne i raporty i tablice wskaźników. Dzięki Analytics Plus będzie podejmował decyzje szybko i pewnie. Analytics Plus jest również dostępne w modelu w chmurze, gdzie występuje jako Zoho Reports. Integracja z ServiceDesk Plus, pomaga zwiększyć…

19.10 godz. 12:00 ServiceDesk Plus

ServiceDesk Plus 19.10 12:00 (1h) 100 ManageEngine ServiceDesk Plus On-Demand jest opartym kompletnym systemem helpdesk oraz zarządzania zasobami zgodnym z biblioteką ITIL, dostarczanym w modelu SaaS. W jednym pakiecie zintegrowane są takie moduły, jak zarządzanie incydentami, problemami, zmianami, katalog usług, ewidencja zasobów, zakupy IT, zarządzanie umowami serwisowymi, portal samoobsługowy, zarządzanie licencjami oraz baza wiedzy. Oprogramowanie…

15.11 godz. 14:00 DesktopCentral

DesktopCentral 15.11 12:00 (1h) 100 Desktop Central to zintegrowane oprogramowanie do zarządzania komputerami i urządzeniami przenośnymi, które pomaga zarządzać z jednego centralnego miejsca serwerami, laptopami, stacjami roboczymi, smartfonami i tabletami. Pozwala on zautomatyzować typowe czynności obsługi komputerów, takie jak instalowanie poprawek, dystrybucja oprogramowania, zarządzanie zasobami IT, zarządzanie licencjami oprogramowania, monitorowanie statystyk wykorzystania oprogramowania, zarządzanie korzystaniem…

Case Study

Case Study Uniwersytetu SWPS

Studium przypadku wdrożenia systemu ServiceDesk Plus na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.
Przeczytaj case study przedstawione przez Lecha Opackiego, kierownika działu helpdesk na Uniwersytecie SWPS. Sprawdź jak nasz system helpdesk pozytywnie wpłynął na funkcjonowanie oddziałów uczelni w pięciu polskich miastach.

Kompleksowe zarządzanie stacjami roboczymi w DPD Polska

DPD Polska jest częścią DPDgroup, drugiej pod względem wielkości międzynarodowej sieci kurierskiej w Europie. Jest wiodącą firmą na polskim rynku. Z DPD kooperuje ponad 5000 kurierów doręczających rocznie ponad 100 mln paczek.

Blog