manageengine
ADManager Plus

Narzędzie oparte na przeglądarce sieciowej, wspomagające zarządzanie usługami katalogowymi Active Directory. Oprogramowanie posiada prosty i bardzo intuicyjny interfejs użytkownika ułatwiający zarządzanie usługami katalogowymi. Nie wymaga korzystania z linii poleceń systemowych oraz skryptów. Generator raportów oferowany przez ADManager Plus pozwala na szybkie i elastyczne tworzenie i eksportowanie wszechstronnych raportów w wymaganym formacie. Scentralizowana kontrola oraz efektywne zarządzanie użytkownikami poprzez wprowadzenie dostępu w zależności od roli/funkcji pełnionej przez użytkownika w systemie. Ograniczony dostęp do informacji chronionej pozwala na zapewnienie integralności oraz kontroli całego środowiska systemowego.

Funkcjonalność
 • Tworzenie kont w AD

  Efektywne tworzenie kont dla wielu użytkowników poprzez importowanie atrybutów użytkownika z plików *.csv. Zarządzanie kontaktami, grupami oraz zarządzanie hasłami. Zmniejszenie czasu pracy oraz uproszczenie wykonywanych czynności.

 • Modyfikacje atrybutów

  ADManager Plus udostępnia funkcję i pozwala na elastyczną zbiorczą modyfikację atrybutów użytkownika dla usług katalogowych, włączając w to również operacje/usługi terminalowe.

 • Raporty

  Miarą sukcesu osiąganego w Państwa przedsiębiorstwie jest jakość wykonywanych raportów. Generator raportów oferowany przez ADManager Plus pozwala na szybkie i elastyczne generowanie, eksportowanie  wszechstronnych raportów w wymaganym przez Państwa formacie.

 • Kontrola użytkowników

  Scentralizowana kontrola oraz efektywne zarządzanie użytkownikami poprzez wprowadzenie dostępu w zależności od roli/funkcji pełnionej przez użytkownika w systemie. Ograniczony dostęp do informacji chronionej pozwala na zapewnienie integralności oraz kontroli całego środowiska systemowego.

Korzyści
 • Automatyzacja działań

  ADManager Plus eliminuje konieczność powtarzania żmudnych i kompleksowych zadań w środowisku domenowym.

 • Standaryzacja obiektów AD

  Dzięki możliwości budowania szablonów w systemie, unikamy pomyłek w tworzeniu nowych obiektów AD.

 • Kompleksowe raportowanie AD

  Dzięki wbudowanym raportom uzyskujemy możliwość planistycznego monitoringu środowiska domenowego. Zarządzanie zmianami – zbieranie danych do planowania rozwoju systemów.

 • Pełna rozliczalność działań

  Wykorzystując ADManager Plus wprowadzamy pełną kontrolę w procesie zarządzania obiektami AD – delegacja zadań i audyt uprawnień.

ADM2
Webinaria

21.11 godz. 14:00 Network Configuration Manager

Netwrok Configuration Manager 21.11 14:00 (1h) 100 Network Configuration Manager jest systemem wspierającym zarządzanie konfiguracją urządzeń sieciowych. Wykorzystując ten system w naszym środowisku IT mamy możliwość definiowania harmonogramu backupów plików konfiguracyjnych, porównywania dwóch konfiguracji, tworzenia konfiguracji bazowych i aktualnych, a co najważniejsze, dystrybucji wybranych linii konfiguracyjnych na zdefiniowaną grupę urządzeń przy pomocy jednego przycisku. Zapisz…

27.07 godz. 14:00 ManageEngine Analitycs\ServiceDesk Plus

ManageEngine Analitycs 27.07 14:00 (1h) 100 Analytics Plus jest opartym o przeglądarkę potężnym narzędziem raportującym, pozwalającym przetransportować dane IT na czytelne i raporty i tablice wskaźników. Dzięki Analytics Plus będzie podejmował decyzje szybko i pewnie. Analytics Plus jest również dostępne w modelu w chmurze, gdzie występuje jako Zoho Reports. Integracja z ServiceDesk Plus, pomaga zwiększyć…

19.10 godz. 12:00 ServiceDesk Plus

ServiceDesk Plus 19.10 12:00 (1h) 100 ManageEngine ServiceDesk Plus On-Demand jest opartym kompletnym systemem helpdesk oraz zarządzania zasobami zgodnym z biblioteką ITIL, dostarczanym w modelu SaaS. W jednym pakiecie zintegrowane są takie moduły, jak zarządzanie incydentami, problemami, zmianami, katalog usług, ewidencja zasobów, zakupy IT, zarządzanie umowami serwisowymi, portal samoobsługowy, zarządzanie licencjami oraz baza wiedzy. Oprogramowanie…
Case Study

Narzędzia AD w UMS Warszawy

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy obejmuje swym zasięgiem lokalizacje na obszarze 517 km 2 i obsługuje 1,8 mln mieszkańców. W urzędzie zatrudnionych jest blisko 7500 pracowników na terenie 18 dzielnic. Urząd dysponuje infrastrukturą, na którą składa się z 270 serwerów w tym 20 kontrolerów domeny.

Blog

Co nowego w ADManager 6550?

Własnie pojawił się nowy build programu do zarządzania Active Directory – ADManager Plus. Poznaj szczegóły i powiedz się więcej…